PRIVACY STATEMENT PERSOONSGEGEVENS

CE Academy (hierna te noemen 'CEA') is een Nederlandse onderneming, gevestigd te Daltonstraat 25, 3316 GD Dordrecht en geregistreerd onder KvK nr. 58336613. CEA ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, die ons zijn verstrekt, wordt gewaarborgd.

Dit Privacy Statement Persoonsgegevens (hierna ‘PSP’) is van toepassing op alle opleidingen die door CEA worden aangeboden. Dit PSP beschrijft welke gegevens wij vragen, voor welke doeleinden deze gegevens nodig zijn en hoe CEA hiermee omgaat. Door u aan te melden voor een van onze opleidingen of trainingen, gaat u akkoord met en conformeert u zich aan de inhoud van deze PSP.

CEA, verklaart met oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening Gegevens-bescherming (EU 2016/679) als volgt:

De persoonsgegevens waar het om gaat
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze opleidingen (of dit via een derde partij voor laat doen), vragen wij om ons enkele relevante persoonsgegevens te verstrekken. Dit betreft: Voornaam en/of voorletters, achternaam, adresgegevens, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer. Let wel voor onze cursusadministratie maken wij gebruik van online cursusportal waartoe cursisten middels een persoonlijke account toegang krijgen. Cursisten stemmen krijgen per e-mail oefen- en toets opgaven toegestuurd, alsmede uitnodigingen om digitaal deel te nemen aan ‘kennis opfris’ momenten.

Doeleinden
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het voeren van een cursusadministratie, inclusief de daarbij behorende communicatie. CEA gebruikt deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze PSP, tenzij wij hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd en hebben verkregen.

Delen van gegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Onze eigen medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht en zullen de vertrouwelijkheid van uw gegevens in alle gevallen respecteren en waarborgen.

Toegang en beheer van persoonsgegevens
De verstrekte persoonsgegevens, alsmede eventuele e-mailberichten of andere correspondentie die met betrekking tot de geleverde dienstverlening is gevoerd, worden t.b.v. eventuele toekomstige dienstverleningen, achter slot- en grendel opgeslagen op een beveiligde server. CEA biedt haar cursisten, middels een persoonlijke en beveiligde toegang, de mogelijkheid tot het inzien en/of aanpassen van zijn/haar persoonsgegevens die op enig moment aan CEA zijn verstrekt.

Bewaartermijn 
De bewaartermijn van persoonsgegevens bedraagt vijf (5) jaar, gemeten van het laatste contactmoment en behoudens de geldende wettelijke bewaarplichten. Elke cursist wordt evenwel immer de optie geboden om zijn/haar persoonsgegevens direct te laten verwijderen zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waartoe zij zijn verstrekt (recht op vergetelheid). Indien u gebruik wil maken van uw recht op vergetelheid en uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen kunt u dit aan ons kenbaar maken middels het contactformulier op onze website.

Veranderingen 
Dit PSP is afgestemd op ons huidige training- en opleidingsprogramma. Eventuele toevoegingen, aanpassingen en/of veranderingen in ons programma, kunnen leiden tot wijzigingen in dit PSP. CEA behoudt zich daarom het recht voor om deze verklaring op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

© CE Academy, Maart 2020